Vol 2, No 1 (2014)

Table of Contents

Preface

Zoia Voitenko, Remi Chauvin
PDF
3-4

Articles

Tetiana Samoilenko, Nataliia Iarova, Halyna Menzheres, Oleksandr Brovko
PDF
5-9
Oleg Lozinski, Tatyana Shokol, Oleg Shishkin, Vladimir Medvediev, Vladimir Khilya
PDF
10-15
Y. Bardadym, E. Sporyagin
PDF
16-21