Vol 1, No 1 (2013)

Proceedings of the VII International scientific conference “Kiev-Toulouse”

Table of Contents

Preface

Zoia Voitenko, Remi Chauvin
PDF
4-9

Articles

T. V. Shokol, N. V. Gorbulenko, V. P. Khilya
PDF
10-14
Tetiana Matviiuk, Marian Gorichko, Christian Lherbet, Frederic Rodriguez, Michel Baltas, Maria Rosalia Pasca, Zoia Voitenko
PDF
15-22
Volodymyr Knizhnikov, Zoia Voitenko, Marian Gorichko
PDF
23-26
A. V. Biitseva, O. V. Hordiyenko
PDF
27-31
Oleh Vybornyi, Tetiana Matviiuk, Tatyana Yegorova, Michel Baltas, Zoia Voitenko
PDF
32-37
M.Yu. Kornilov
PDF
38-42
Lyudmyla М. Potikha, Volodymyr V. Sypchenko, Volodymyr O. Kovtunenko, Roman I. Zubatyuk, Oleg V. Shishkin
PDF
43-47
Iaroslav Baglai, Valérie Maraval, Zoia Voitenko, Yulian Volovenko, Remi Chauvin
PDF
48-53
I. Shpak, S. Fomaniuk, G. Kolbasov, Y. Krasnov
PDF
54-58
N. V. Golovataya, V. Ya. Markiv, N. M. Belyavina
PDF
59-63
N. V. Kotova, N. I. Usenko, N. V. Golovataya
PDF
64-68
M. S. Vasylieva, M. L. Malysheva, Y. M. Samchenko, A. Ye. Papuga
PDF
69-71
K. Nifantiev, O. Byeda, B. Mischanchuk, E. Ischenko
PDF
72-76
O. P. Rozovik, T. M. Zakharova, P. M. Sylenko, A. M. Shlapak, S. V. Gayday, V. L. Veselovskyi
PDF
77-82
S. A. Fesenko, N. V. Faidyuk, V. E. Sokol’skii, O. S. Roik
PDF
83-88
V. Tarasenko, O. Nadtoka, V. Syromyatnikov
PDF
89-93
I. Savchenko, A. Berezhnytska, S. Smola, N. Ivakha
PDF
94-99
L. O. Vretik, O. A. Nikolaeva, V. V. Zagniy, V. G. Syromyatnikov
PDF
100-104
K. Babich, O. Krupka, V. Smokal
PDF
105-110
O. Nadtoka, V. Syromyatnikov
PDF
111-115
Z. O. Gagolkina, Eu. V. Lobko, A. O. Fomenko, N. V. Kozak, V. V. Klepko, V. M. Kokozay, S. R. Petrusenko, O. M. Stetsyuk
PDF
116-120
A. Hubina, E. Lobko, A. Fomenko, V. Klepko
PDF
121-124
Yu. Karabets, A. Kolendo, O. Demchenko, A. Byeda, B. Mischanchuk
PDF
125-128
G. V. Bulavko, A. A. Ishchenko, N. A. Davidenko, S. L. Studzinsky, N. G. Chuprina
PDF
129-133
N. A. Davidenko, I. I. Davidenko, E. V. Mokrinskaya, N. G. Chuprina, Yu. P. Getmanchuk, L. I. Kostenko, L. R. Kunitskaya, V. A. Pavlov, S. L. Studzinsky, L. S. Tonkopieva
PDF
134-138
N.A. Davidenko, I.I. Davidenko, V.A. Pavlov, S.L. Studzinsky, N.G. Chuprina, E.V. Mokrinskaya, N.N. Kuranda, L.I. Kostenko, L.S. Tonkopieva
PDF
139-142
E. V. Sanin, A. I. Novikov, A. D. Roshal
PDF
143-147
Louise Marty, Alison François, Tetiana Krachko, Chantal Galaup, Claude Picard, Eric Benoist
PDF
148-152
A. S. Varenikov, I. E. Serdiuk, A. D. Roshal
PDF
153-157