Development of Extraction Method of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons from Sunflower Oil

Nataliya Tereshchenko, Olena Khyzhan, Lidia Kovshun, Viktor Maksin, Alexander Bobunov

Abstract

Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) adsorption extraction process from sunflower oil on activated carbon was studied. Specific adsorption values on activated charcoal-xenobiotic system for compounds of benzo(a)anthracene, benzo(a)pyrene, benzo(e)pyrene, chrysene, benzo(b)fluoranthene and their mixtures were investigated. Influence of phase contact time of system, ratio of components on degree of PAHs extraction under isothermal conditions (25 ± 0.01ºC) was studied. Degree of oil purification was controlled by method of high performance liquid chromatography with fluorescence detector (HPLC/FLD). Leaning on patterns found, optimal conditions for purification of raw sunflower oil from PAHs using activated charcoal and obtaining the matrix of sunflower oil proposed.

Keywords

polycyclic aromatic hydrocarbons; adsorption; activated charcoal; sunflower oil; chromatography

Full Text:

PDF

References

Hrybova N. Xenobiotics of PAHS group is extracted from sunflower seeds. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Agronomy 2018;2018(294):209-2018. https://doi.org/10.31548/agr2018.294.209

Hrybova N. Xenobiotics of PAHS group is extracted from sunflower seeds. Scientific Herald of National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. Series: Agronomy 2018;2018(294):209-2018. https://doi.org/10.31548/agr2018.294.209

Grybova N, Nesterova L, Khyzhan O, Ushkalov V, Maksin V. Determination of Polycyclic Carbohydrates in Atmospheric Water by the Method of Chromatography. Journal of Water Chemistry and Technology 2018;40(5):297-301. https://doi.org/10.3103/s1063455x18050089

Gribova N, Filippenko T, Nikolaevskii A, Khizhan E, Bobyleva O. Effects of ultrasound on the extraction of antioxidants from bearberry (Arctostaphylos adans) leaves. Pharmaceutical Chemistry Journal 2008;42(10):593-595. https://doi.org/10.1007/s11094-009-0181-7

Hrybova NY. Vlijanie uslovij ekstrakcii na antioksidantnye svojstva izvlechennyh fitofenolov. Metody i ob"ekty himicheskogo analiza, 2012, (7,# 4), 202-206

Bysaha YeI, Olijnyk SV, Vyshnevska LI, Herasymova IV, Lytvynenko YeYu. Xromatohrafichni doslidzhennya olijnyx ekstraktiv z travy selery paxuchoyi ta pasternaku posivnoho, 2017.

Toxicological Review of Benzo[a]pyrene. Review of EPA’s Draft Assessment. U.S. Environmental Protection Agency. Washington: EPA, 2017. 97 р.

Huang Y, Zhou Q, Xie G. Development of micro-solid phase extraction with titanate nanotube array modified by cetyltrimethylammonium bromide for sensitive determination of polycyclic aromatic hydrocarbons from environmental water samples. Journal of Hazardous Materials 2011;193:82-89. https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2011.07.025

Sposib vydalennya policyklichnyx aromatychnyx vuhlevodniv. Ukraine patent 104865, 25.03.2014, Bul. № 6, 2014.

Sposib vyznachennya vmistu policyklichnyh aromatychnyh ta aromatychnyh vuhlevodniv u produktax, shho mistyat" harchovi oliyi ta zhyry. Ukraine patent 82364, 10.04.2008, Bul. № 7, 2008.

Koscevych NM. Vyznachennya antymikrobnoyi ta adsorbcijnoyi aktyvnosti vuhillya, zbahachenoho fitoekstraktamy. Problemy ekolohichnoyi biotexnolohiyi, 2015, (1).

Khrokalo L, , Pylypenko T, Verves K. Additional properties of pharmaceutical preparations: active coal and white coal. Naukovij vìsnik Nacìonalʹnogo unìversitetu bìoresursìv ì prirodokoristuvannâ Ukraïni. Serìâ Bìologìâ, bìotehnologìâ, ekologìâ 2018;2018(287):130-136. https://doi.org/10.31548/biologiya2018.287.130

Osejko MI. Теkhnologiya roslynnykh olii. Кiev: Vаrtа, 280.

DSTU EN 12915-1:2004, Materialy dlya ochyshhennya vody, pryznachenoyi dlya spozhyvannya lyudynoyu. Hranulovane aktyvovane vuhillya. Chastyna 1. Chyste hranulovane aktyvovane vuhillya. (EN 12915-1:2003, IDT)

Derun YuA et al. Rozrahunky parametriv hidrofobnosti izomeriv benzopirenu dlya poshuku optymal"nyh umov vymiryuvannya jih vmistu v atmosfernij vodi. Himichni problemy sohodennya, 2018, (S.l), p. 14. Available from: http://jhps.donnu.edu.ua/article/view/5159