tve2008@ukr.net
Телефон: +38044-235-33-15
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Хімічний факультет
Вул. Володимирська, 62А
Київ, 01033, Україна

Список публікацій

Тетяна Єгорова

Молодший науковий співробітник з органічної хімії (2002-2015 рр.), Науковий співробітник з органічної хімії (2016 р. - зараз).
Біографічні дані:
Народилася в Конотопі 6 лютого 1976 р. У 1993 р. закінчила середню школу та вступила до Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
У 1999 році закінчила хімічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дипломом магістра.
Після закінчення університету стала аспірантом (кафедра органічної хімії). У 2002 році пройшла конкурс на посаду молодшого наукового співробітника. У 2005 році захистила кандидатську дисертацію з органічної хімії. Працювала в закордонних університетах: Університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) у 2009 році (програма "Дніпро"), 2010 (програма "Дніпро"), Руанський університет у 2013 році (програма "Освіта, навчання студентів, аспірантів, науково-педагогічних працівників за кордоном").
Наукові інтереси
Хімія гетероциклічних сполук, ізоіндолів, атропізомерних сполук, ціанінових барвників, каліксаренів, реакцій Дільса-Альдера та Міхаеля, молекулярна структура, електронна структура, супрамолекулярна хімія, асиметричний каталіз, зелена хімія.
Наукові досягнення
Під час роботи над кандидатською дисертацією досліджувала [4+2]-циклоприєднання в азолізоіндолах. Виявлено нові сполуки різних класів, включаючи проміжні продукти, аддукти Дільса-Альдера та Міхаеля. Був відкритий новий клас атропоізомерних систем. Розроблено новий метод синтезу заміщених ціанінових барвників в тетразололізоіндольному ряду.
Досягнення, нагороди, публікації
Автор понад 20 публікацій, включаючи статті в закордонних та вітчизняних журналах (наприклад, “European Journal of Medicinal Chemistry”, “Tetrahedron”, ”Journal of Molecular Structure”, “Journal of Inclusion Phenomena and Macrocyclic Chemistry”, “Chemistry of heterocyclic compounds”, “Acta Crystallographica”); понад 50 тез доповідей на закордонних та національних наукових конференціях.


Про нас

Науково-дослідна група Зої Войтенко

Соціальні мережі

Місцезнаходження

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Хімічний факультет
вул. Льва Толстого 12, 01033, Київ