z_voitenko@ukr.net
Телефон: +38044-239-31-64
Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна
Хімічний факультет
Вул. Володимирська, 62А
Київ, 01033, Україна

Список публікацій

Зоя Войтенко

Професор органічної хімії (2006 р.), хімічний факультет Національного університету імені Тараса Шевченка. Заступник декана з науки (2007-2015). Заступник декана з міжнародних відносин (2008-2016). Відповідальний за міжнародне співробітництво хімічного факультету (2016 - до теперішнього часу). Координатор Асоціації хімії Франції та України (GRDI «Groupement Franco-Ukrainien en Chimie Moléculaire») (2008-2011, 2012-2015), головний редактор журналу French-Ukrainian Journal of Chemistry (англомовний журнал, що цитується в Chemical Abstracts та Web of Science).
Біографічні дані:
Народилася в Києві 22 липня 1959 р. У 1976 р закінчила середню школу (спеціалізація - французька мова) і вступила у Київський національний університет імені Тараса Шевченка. У 1981 році закінчила навчання на кафедрі органічної хімії хімічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка з дипломом спеціаліста. Після закінчення університету стала аспірантом (кафедра органічної хімії). У 1986 році захистила кандидатську дисертацію по органічній хімії і стала молодшим науковим науковим співробітником. У 1987 році пройшла конкурс на посаду наукового співробітника відділу органічної хімії та працювала на цій посаді протягом 7 років. Працювала в закордонних університетах: Університет Париж-Південь XI (Орсе, Франція) в 1990-1991 рр., Інститут органічної хімії (Варшава, Польща) 1996 р. Та Університет Поля Сабатьє (Тулуза, Франція) у 1998, 2000, 2002, 2004 рр. Доцент кафедри органічної хімії Київського університету імені Тараса Шевченка. Підготовлена докторська дисертація на період 2001-2004 рр. Після отримання ступеня доктора наук (25 жовтня 2005 р.) пройшла конкурс на посаду професора.
Викладання та наставництво
Розробила та читала курси лекцій для студентів, магістрів та аспірантів відділу органічної хімії, в тому числі «Вступ до асиметричного синтезу», «Механізми органічних реакцій», «Стереохімія», «Асиметричний синтез», «Обрані розділи органічної хімії: синхронні та радикальні реакції». Викладає лабораторні заняття та семінари з "Органічної хімії" (для студентів I і II років) та "Фізичні методи дослідження органічних сполук", "Квантова органічна хімія", "Стереохімія", "Асиметричний синтез", наукові семінари для магістрів. Викладає розділи "Стереохімія", "Асиметричний синтез", "Електронна спектроскопія" як частини загальних курсів "Фізичні методи дослідження", "Механізми органічних реакцій" та "Ідентифікація органічних сполук". Дев'ять аспірантів успішно захистили кандидатські дисертації під керівництвом. Дисертації - Самойленко В.П., Похоленко О.А., Єгорова Т.В., Кисіл А.І., Левков І.В., Баглай Я., Матвік Т.В., Кулай І.В., Карпусь А.О.. Чотири останні дослідження були проведені у співпраці з університетом Поля Сабатьє (Тулуза, Франція).
Наукові інтереси
Хімія гетероциклічних сполук. Ізоіндоли, таутомерні та атропізомерні сполуки, ціанінові барвники та біологічно активні речовини. Реакції Дільса-Альдера та Міхаеля, перегрупування, спектральні та обчислювальні методи дослідження, використання синтетичної органічної хімії для нових підходів у галузі медицини, супрамолекулярної хімії, асиметричного каталізу, зеленої хімії та інших міждисциплінарних досліджень.
Наукові досягнення
Під час роботи над кандидатською дисертацією синтезовано серію ізомерних ендо- та екзо- аддуктів Дільса-Альдера та розроблено простий метод ідентифікації конфігурації аддуктів Дільса-Альдера. На основі квантово-хімічних розрахунків запропоновано нову концепцію електронної структури ізоіндолу та ряду конденсованих ізоіндолів. Пізніше ця концепція була підтверджена рентгенівським та мас-спектрометричним аналізом Під час роботи над докторською дисертацією (Хабілітація) досліджено [4+2]-циклоприєднання в ізоіндолах, анельованих стороною a. Результатом цієї роботи стало виявлення трьох типів перегрупувань. Механізми перегрупувань були запропоновані та детально досліджені. Виявлено нові сполуки різних класів, включаючи проміжні продукти, аддукти Дільса-Альдера та Міхаеля. Був відкритий новий клас атропоізомерних систем. Розроблено новий метод синтезу заміщених ціанінових барвників в азоліозоіндольному ряду.
Досягнення, нагороди, публікації
У 1996 році отримала статус “Soirées assistant professor” (Франція). Нагорода Сороса - 1997 рік. У 2001 році була нагороджена статусом Кращого професора хімічного факультету (Україна). У 2009 році нагороджена орденом "Академічних пальм" (Ordre des Palmes Académiques, Франція). У 2010 році нагороджена орденом княгині Ольги (Україна). Автор понад 105 публікацій (SciFinder®), 3 підручників, 5 патентів та статей в закордонних та національних журналах (наприклад, “Tetrahedron”, “European Journal of Organic Chemistry”, ”Journal of Molecular Structure”, ”Dyes and Pigments”, “Phosphorus, Sulfur and Silicon and the Related Elements”, ”Russian Chemical Reviews”, “Comptes Rendus Chimie”, “Russian Journal of Coordination Chemistry”, “Chemistry of heterocyclic compounds”, “Polymer Degradation and Stability”, “Acta Crystallographica”, “Synthesis”, тощо), більше 180 тез на міжнародних та національних наукових конференціях.


Про нас

Науково-дослідна група Зої Войтенко

Соціальні мережі

Місцезнаходження

Київський національний університет імені Тараса Шевченка
Хімічний факультет
вул. Льва Толстого 12, 01033, Київ