EN
UK
FR
KNU

VII МІЖНАРОДНА НАУКОВА
КОНФЕРЕНЦІЯ З ХІМІЇ
КИЇВ-ТУЛУЗА

UPS

Про конференцію

Починаючи з VI конференції, яка проходила в Тулузі у 2011 році, оргкомітетом було вирішено проводити конференцію «Київ-Тулуза» як міжнародну, не змінюючи історичний статус конференції, але додатково запросивши хіміків з інших міст Франції, Європи та світу. В минулій конференції приймали участь науковці з Іспанії, Великобританії, Канади, США та Марокко.


Історія виникнення конференцій «Київ-Тулуза».
Вдала співпраця Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє (Тулуза,Франція) в галузі органічної хімії у 1998 році, яка почалася зі стажування З.В. Войтенко в Університеті Поля Сабатьє, привела до ідеї розширення співробітництва та впровадження нових його форм. Одним з найбільш вдалих видів співпраці, що сприяв розвитку співробітництва з урахуванням спільних наукових інтересів в області хімії, а надалі став фундаментом для створення першого франко-українського Міжнародного наукового-дослідницького об’єднання з молекулярної хімії (надалі МНДО, французькою - GDRI) виявилось проведення періодичних конференцій «Київ-Тулуза».  Перша спільна конференція відбулася у 2001 році в Києві, на хімічному факультеті Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка (надалі КНУ). Друга проходила у 2003 р. у Тулузі в Університеті Поля Сабатьє (надалі УПС). Після цього було вирішено проводити конференцію кожні два роки. Спільні наукові конференції організовувалися почергово двома університетами-партнерами в Києві (2005 та 2009 роки) та Тулузі (2007 та 2011 роки). Детальніша інформація наведена в Таблиці.

Рік

Місце проведення

Кількість учасників

Кількість усних доповідей

Кількість стендових доповідей

Кількість країн-учасників

1

2001

Київ

53

17

36

2

2

2003

Тулуза

92

24

68

2

3

2005

Київ

101

16

85

2

4

2007

Тулуза

130

24

106

4

5

2009

Київ

140

24

116

2

6

2011

Тулуза

154

42

112

5

В конференції брали активну участь представники 5 кафедр хімічного факультету КНУ (викладачі, наукові співробітники, аспіранти, студенти) та 4 наукових лабораторій УПС. Запрошувалися на конференцію також представники інших наукових установ України, зокрема з Києва, Харкова та Донецька  (як з інститутів при Національній академії наук України, так і з національних університетів). В першу чергу до участі в конференції були запрошені представники тих наукових груп, з якими хімічний факультет КНУ мав незалежні наукові зв’язки. Конференція завжди мала свій шарм, свою оригінальність, демократичність, свій стиль. На відміну від вузькопрофільних конференцій що освітлюють останні досягнення і розробки лише в  окремих розділах і підрозділах хімії, на конференціях «Київ-Тулуза» можна довідатися про сучасні тенденції в розвитку різноманітних галузей хімічної науки. В цьому році конференція підтримує давню традицію Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка збирати на конференції викладачів і співробітників різних кафедр та розповідати про найцікавіші досягнення як наукових груп, так і окремих вчених. Перевагою конференції «Київ-Тулуза» є й те, що мовний бар’єр ніколи не був гострою проблемою. Адже справжня і єдино можлива мова наукових звершень – це мова істини, заради пізнання якої освоєння мов іноземних для справжнього науковця – дрібниця! А враховуючи, що більшість спільних досліджень виконується у рамках  наукового співробітництва між Україною та Францією, вчені мають  - вибір робити доповідь (або представляти стенд) англійською чи французькою мовою (дивись правила представлення доповідей та стендів). У разі виникнення питань українською чи російською мовою, одразу можливе здійснення їх перекладу, адже переважна більшість співробітнику КНУ в достатній мірі володіють хоча б однією іноземною мовою і з радістю допоможуть співбесідникам зрозуміти один одного.


Перше франко-українське Міжнародне науково-дослідницьке об’єднання з молекулярної хімії
(надалі МНДО, французькою - GDRI від)
Рік створення -2008.
Рік поновлення – 2012.
Координатори МНДО (GDRI) з молекулярної хімії:
Ремі Шовен (Remi Chouvin) - професор Університету Поля Сабатьє, з боку Франції,
Зоя Всеволодівна Войтенко (Zoia Voitenko) - професор Київського національного університету імені Тараса Шевченка  – від України.
*Першим координатором GDRI з молекулярної хімії з боку Франції (2008-2010 р.) був професор УПС Жан Жак Боне (Jean-Jacques Bonnet).


Учасники МНДО (GDRI) з молекулярної хімії:
Наукові групи від п’яти кафедр хімічного факультету КНУ імені Тараса Шевченка,
Наукові групи чотирьох лабораторій Університету Поля Сабатьє, м. Тулузи (Франція),
Три наукових групи з Інститутів НАН України (група д.х.н. О.В.Шишкіна з Інституту монокристалів, м.Харків; група к.х.н. Є.А.Карпичева, з ІФВХ, м. Донецьк; та група чл.-кор. НАН України, професора В.І.Кальченка з ІОХ м. Києва (остання група введена на другому етапі роботи лабораторії, у 2012 р.))


Історія виникнення  МНДО (GDRI) з молекулярної хімії.
Плідна співпраця Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка та Університету Поля Сабатьє в галузі органічної хімії на протязі ряду років привела до ідеї розширення співробітництва та впровадження нових його форм. Цьому сприяли спільні наукові конференції, навчання студентів у спільній магістратурі та аспірантурі з подвійним франко-українським керівництвом, нові угоди між двома університетами та Посольствами Франції в Україні. Враховуючи нову тенденцію розвитку науки в світі, у 2008 році було створено перше франко-українське міжнародне науково-дослідницьке об'єднання з молекулярної хімії. Після проходження конкурсу CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) – Національного центру наукових досліджень у Франції, Угоду про створення МНДО було підписано представниками чотирьох наукових установ: ректором, академіком Л.В. Губерським (КНУ імені Тараса Шевченка, Київ, Україна),  Президентом УПС Жілем Фуртаньє (Університет Поля Сабатьє, Тулуза, Франція), віце-президентом НАН України, академіком А.Г.Наумовцем (НАН України) та представником від CNRS Франції.


Важливо зазначити, що це перша міжнародна наукова лабораторія «без стін» у нашій країні. Координаторами МНДО є професор Університету Поля Сабатьє Ремі Шовен з боку Франції та профессор хімічного факультету Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, кавалер Ордену Академічних Пальм, Зоя Войтенко – від України. З боку Тулузи в роботі МНДО беруть участь чотири лабораторії, що мають категорію класу «А», тобто є «найкращими». Інтенсивну участь у співпраці беруть такі вчені з Тулузи, як: почесний доктор Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, професор Університету Поля Сабатьє Жан-Жак Боне,  Ремі Шовен, Валері Мараваль, Мішель Бальтас, Арман Латт (Почесний доктор Київського Національного Університету імені Тараса Шевченка, академік), Ізабель Ріко-Латт, Стефан Мазьєр, Жан-Пьєр Мажораль, Ерік Манурі, Аззедін Буссексу та інші. З хімічного факультету КНУ в співробітництві беруть активну участь представники усіх п’яти кафедр:

  • З кафедри органічної хімії: проф. З.В.Войтенко, проф. Ю.М.Воловенко, проф. М.Ю. Корнілов, чл.-кор. НАН України, проф. В.П. Хиля, проф. В.О. Ковтуненко, доц. Т.А. Воловненко,  доц. О.В. Гордієнко,  доц. М.В. Горічко, доц. О.В. Хиля, а також наукові співробітники - д.х.н. О.В.Туров, к.х.н. Т.В. Егорова,  к.х.н. А.І. Кисіль, к.х.н. К.В. Попов; ·                   

  • З кафедри неорганічної хімії: чл.-кор. НАН України, проф. М.С. Слободяник, проф. А.І. Брусиловець, проф. В.М. Амірханов, к.х.н. О.А. Брусиловець, д.х.н. В.М. Кокозей;  з кафедри фізичної хімії: проф. .І.О. Фрицький, проф. О.В. Іщенко,  к.х.н. Гуральський;

  • З  кафедри  аналітичної хімії:  проф. О.А. Запорожець, чл.-кор. НАН України,  проф. В.М. Зайцев, доц. О.Ю. Тананайко;

  • З кафедри хімії високомолекулярних сполук: проф. В.Г. Сиромятников, проф. О.Ю. Колендо, д.х.н. Т.Б. Желтоножська, к.х.н. Л.Р. Куницька та інші співробітники факультету, аспіранти, студенти.

Першою науковою групою з України, що не працювала в КНУ, але увійшла до складу МНДО, була наукова група  д.х.н. О.В. Шишкіна,  Інститут монокристалів НАН України, Харків. Відповідно до рішення комітету пілотажу GDRI та враховуючи існуюче вже співробітництво між КНУ та УПС, до GDRI приєдналися:

  • у 2009 році наукова група Є.А. Карпичева, Донецьк (співробітництво з проф. Ізабель Ріко-Латт та академіком Арманом Латтом, спільне керівництво аспірантами)

  • у 2012 р. група чл.-кор. НАН України,  проф. В.І. Кальченко (співробітництво з З.В. Войтенко, спільний магістр А. Карпусь та студенти, що виконують наукові роботи при спільному керівництві).

Завдяки спільним зусиллям французьких та українських вчених, зараз проводяться фундаментальні дослідження за трьома актуальними напрямами:

  1. хімія та здоров’я,

  2. хімія та нанотехнології;

  3.  хімія та тривалий розвиток.

Одним з головних принципів МНДО є рівноправне співробітництво: все, що робиться зусиллями науковців обох держав, висвітлюється в статтях та патентах. Такі дії спрямовані на подальший розвиток аспірантури зі спільним керівництвом та спільної магістратури.

Перший досвід із захисту дисертацій у рамках співробітництва - робота аспіранта А.І. Кисіля (наукові керівники: З.В. Войтенко та Жан-Жерар Вольф), який отримав одночасно два дипломи (французького й українського зразків) при єдиному захисті дисертації що було узгоджено з ВАК України. У 2012 р. після закінчення аспірантури зі спільним керівництвом захистив дисертацію І.О. Гуральський (наукові керівники: І.О. Фрицький, А. Буссексу). На основі спільних наукових досліджень надруковано десятки статей і тез доповідей на міжнародних конференціях .

З початку роботи МНДО успішно захистили дисертації: у 2009 р. С.Рудюк та Л.Лук’янова (у науковій групі Ізабель Ріко-Латт), які нині проходять постдокторантські стажування у Франції; 2011 р. – захистили дисертації В. Згоннік та О. Корольов (у науковій групі Мішеля Бальтаса).       Готується   до     захисту      М. Янчук (в науковій групі проф. Ж-П. Мажораля та А.М. Каменад). Нині в рамках аспірантури зі спільним керівництвом навчаються та виконують дисертації: І. Левков, Т. Матвіюк, Я. Баглай, Д. Лістунов, І. Кулай, Ю. Сулейманов.

Новим історичним кроком у 2009 р. було підписання угоди між двома дружніми університетами та Посольством Франції в Україні. Це регламентує відбір студентів та фінансування навчання у спільній магістратурі та аспірантурі зі спільним керівництвом.  Дана угода була продовжена у 2012 р.

У рамках роботи МНДО з молекулярної хімії в спільній магістратурі перебували студенти хімічного факультету:  М. Янчук, В. Згоннік,  Д. Кандаскалов,  О. Конев, С. Колодич, В. Малицький, М. Дрижаков,  А. Осипенко, Ю. Антонюк.

У 2012 році науковці Університету Поля Сабатьє, з якими ведеться співпраця в рамках МНДО, радо відгукнулися на українську програму грантів на навчання та проведення наукових досліджень для студентів старших курсів, аспірантів та наукових співробітників «100+100+100», яку фінансувало Міністерство науки і освіти, молоді і спорту. Із 17 переможців конкурсу від хімічного факультету на рівні Міністерства 6 магістрів та 1 молодший науковий співробітник успішно пройшли наукові стажування саме у Тулузі.

Про цей сайт